Tradium Randers
Kunde: Tradium Randers
Virksomhedstype: Teknisk skole (tømrerafdeling)
Anlægsbeskrivelse: Støvsugeranlæg
Samlet kapacitet:

Opgave:
Tømrerværkstedet skal rengøres for støv og spåner ved behov for at sikre et godt og rent arbejdsmiljø.
Løsning:
Der er opsat komplet højvakuumanlæg således støvsugning nemt kan ske fra de stationære tilkoblingspunkter. Der tilkobles nemt slange med rengøringsudstyr til koblingspunkterne rundt i værkstedet, som gør at hele værkstedet kan nås.
Anlægget er opbygget således gældende ATEX-krav overholdes, så personale og komponenter sikres bedst muligt mod en eksplosion. Filteret er forsynet med eksplosionsplader, på rørsystemet tilbageslagsklappe og et sikkerhedsfilter inden hovedfilteret mm.
Filteret er installeret som en del af bygningen og rørføringen tilpasset det buede snedkerværksted. Dette for at bibeholde det arkitektoniske præg.
 

 

 


Hydrema A/S
Kunde: Hydrema A/S
Virksomhedstype: Fremstilling af entreprenørmaskiner
Anlægsbeskrivelse: Højvakuumanlæg for støvsugning i spartelrum til malekabine
Samlet kapacitet: 300 m3/h ved et tryk på 20.000 Pa

Opgave:
Ved slibning af spartlede emner skal støvet fra slibemaskinerne fjernes direkte fra kilden. Forekomsten af støv kan både bevirke reduceret kvalitet og give sundhedsskadelige påvirkninger, hvis ikke denne effektivt fjernes.
Løsning:
Højvakuumanlægget sikrer at støvet effektivt fjernes gennem otte meters slanger tilkoblet slibemaskinerne. Anlægget kan desuden benyttes til almindelig rengøring af rummet. Anlægget er opbygget med klapventiler med microswitch, således start/stop af anlægget sker automatisk ved tilkobling af slibemaskine.
Anlægget er leveret i henhold til ATEX for at sikre personale og anlæg mod en eventuel eksplosion. Dette udgør bl.a. eksplosionsplader i filter og tilbageslagsklappe mm.
 

ATEX-sikret centralt støvsugeranlæg med sammenbygget filter og ringkammerblæser

Tilbageslagsklappe for sikring til produktion ved en eventuel eksplosion

Udtag med micro-switch for slanger til slibemaskiner og rengøringsudstyr


Eurotherm A/S / Hasle Varmeværk a.m.b.a
Kunde: Eurotherm A/S / Hasle Varmeværk a.m.b.a
Virksomhedstype: Leverandør af biomasse varmeværker
Anlægsbeskrivelse: Støvsugeranlæg for rengøring
Samlet kapacitet: 800 m3/h

Problem:
Ved flere kraftvarmeværker er der støvimiterende processer, hvor dette skal fjernes for at et godt arbejdsmiljø kan bevares. På Hasle varmeværk er der et smudset miljø grundet støvindholdet i flisen.
Løsning:
Et centralt støvsuger anlæg med otte stk. tilslutninger placeret så de 10 m. lange slanger kan dække et stort område. En beholder opsamler støvet i en pose som let køres væk og tømmes på de indbyggede hjul. Filterenheden renses automatisk efter behov.
 


RANDERS TEGL A/S
Kunde: Randers Tegl A/S, Hammershøj teglværk
Virksomhedstype: Fremstilling af mursten mm.
Anlægsbeskrivelse: Støvsugeranlæg til Skæremaskiner samt rengøring
Samlet kapacitet: 1.000 m3/h ved 25.000 Pa

Problem:
Ved skæring af murstenselementer med håndholdt rundsav vil støv forekomme som grundet den sundheds- og miljøskadelige risici skal fjernes.
Ved flere håndterings og bearbejdningsprocesser vil støv o. lign. skulle fjernes for at et rent arbejdsmiljø er tilstede.
Løsning:
Et støvsugeranlæg med en højvakuum pumpe er installeret med udtag så den håndholdte rundsav altid har tilstrækkeligt sug og ON TOOL udsugning.
Yderligere er der opsat flere udtag til støvsugerslange så hele produktionsområdet altid er dækket. 
 


KONTAKTOPLYSNINGER

Hovedkontor:
Sjællandsvej 22
DK 9500 Hobro
Tlf: +45 96 68 22 00
Fax: +45 96 68 22 01
technor@technor.dk

CVR: DK 19 96 25 71
KONTAKT SVERIGE

Jon Stenberg AB
Tlf. 0471-25100
robert.stenberg@jonstenberg.se

KONTAKT NORGE

CS Electric ApS
Brian Staub
bst@cselectric.dk
tlf. +45 40918521

FIND OS

Hobro:

RING MIG OP


Admin