Rockwool A/S
Kunde: Rockwool A/S
Virksomhedstype: Fremstilling af mineraluld
Anlægsbeskrivelse: Udsugning af afskåret mineraluld
Samlet kapacitet:

Opgave:
Ved tilskæring af mineraluld skal overskydende materiale suges væk fra processen, hvor slitagen fra gennemstrømningen af mineraluldsmaterialet i rørene er stor.
Løsning:
Installering af 3 mm. stålrør og fittings. Egenproducerede automatiske skydespjæld er benyttet ved maskintilslutninger.
 

 

 

 


RANDERS TEGL A/S
Kunde: Randers Tegl A/S, Hammershøj Teglværk
Virksomhedstype: Fremstilling af mursten m.m.
Anlægsbeskrivelse: Procesudsugning af støvpartikler i vandig opløsning fra skæremaskiner samt fræsere med returluft til maskinkabinetter
Samlet kapacitet: 16.000 m3/h

Problem:
Grundet skære- og fræseprocesserne til murstenfremstilling er der forekomst af støvpartikler. Vand benyttes til køling af disse processer og derfor vil støvet indeholde en vandig opløsning.
Løsning:
For at udgå for store mængder fugt i filteret er anlægget udført med komponenter som udskiller en del af vandet inden støvet introduceres til filterposerne. Filterposerne er udført i et materiale som gør at det fugtige støv kan afrenses poserne uden komplikationer.
Da maskinerne er indbygget i et kabinet kan returluften føres direkte tilbage, hvorved der opnås store besparelser på anskaffelses-, vedligeholdelses- og driftsomkostninger.
 

 

 

 


Damolin, Fur
Kunde: Damolin, Fur
Virksomhedstype: Udvinding af molér til kattegrusfremstilling m.m.
Anlægsbeskrivelse: Procesudsugning af støvpartikler fra transportbånd
Samlet kapacitet: -

Problem:
Ved transport af moleret på transportbåndene forekom et støvholdigt arbejdsmiljø. Det støvholdige arbejdsmiljø bevirkede udover en sundhedsrisiko også en del rengøring for ikke ophobning af støv forekom.
Løsning:
Flere suge steder på transportbånd, siloer samt transportører er installeret til en eksisterende filterenhed. Der er ved flere transportbånd monteret emhætter og suge kasser så støvet samles heri ved de meget støvimiterende processer. Grundet manglende kapacitet blev ventilatoren udskiftet samtidig så tilstrækkeligt sug altid opretholdes.
Konklusion:
Grundet den langt mindre støvkoncentration i luften efter installering af anlægget er arbejdsmiljøet optimeret betydeligt. Desuden er rengøringsaktiviteterne reduceret betydeligt.
 

 

 


KONTAKTOPLYSNINGER

Hovedkontor:
Sjællandsvej 22
DK 9500 Hobro
Tlf: +45 96 68 22 00
Fax: +45 96 68 22 01
technor@technor.dk

CVR: DK 19 96 25 71
KONTAKT SVERIGE

Jon Stenberg AB
Tlf. 0471-25100
robert.stenberg@jonstenberg.se

KONTAKT NORGE

CS Electric ApS
Brian Staub
bst@cselectric.dk
tlf. +45 40918521

FIND OS

Hobro:

RING MIG OP


Admin