Multicut Welding A/S
Kunde: Multicut Welding A/S
Virksomhedstype: Fremstilling og bearbejdning af metalemner
Anlægsbeskrivelse: Udsugning af svejserøg for robotsvejser og manuelle svejsepladser med rumventilation og varmegenvinding
Samlet kapacitet: Anlæg for robotsvejsere: 60.000 m3/h, anlæg for manuelle svejsepladser: 40.000 m3/h

Opgave:
I forbindelse med opstart af nyt produktionssted for svejsning var der behov for fjernelse af sundhedsskadelige påvirkninger fra svejserøgen. Fokusområdet var at skabe et optimalt arbejdsmiljø, hvor trivsel er i højsæde og miljøet belastes mindst muligt samtidig med at energiforbruget er optimalt.
Løsning:
Der er etableret et anlæg for henholdsvis robotsvejserne med en kapacitet på 60.000 m3/h og et anlæg for manuelle svejsepladser med en kapacitet på 40.000 m3/h. Der er for begge anlæg installeret patronfilter, som overholder kravene til emissionsudledning og som effektivt renser filterelementerne ved differensstyret trykluftrensning. Udsugningspunkterne for svejserobotterne og hver manuelle svejseplads er forsynet med automatspjæld, som automatisk åbner ved aktivering af maskinen eller svejseapparatet. Udsugningsventilatoren til hver anlæg er med frekvensomformerdrift, hvilket bevirker at luftmængden automatisk tilpasses det aktuelle behov.
For varmegenvinding af den udsugede luft er hvert anlæg leveret med ventilationsaggregat med dobbelt krydsveksler. Temperaturvirkningsgraden for hvert anlæg er op til 86 %, hvilket sikrer et højeffektiv anlæg med lave driftsomkostninger. Indblæsningen sker med henblik på afbalancerede luftmængder i lokalerne, således der altid tilføres frisk opvarmet erstatningsluft for et optimalt indeklima. Indblæsningen i produktionshallen sker gennem D-formede indblæsningsposer ophængt direkte i loftet for at frigøre den nødvendige plads til traverskranerne. 
 

Filteranlæg med varmegenvinding for svejserøg fra robotter

Trykstyret ventilator via frekvensomformerdrift for energirigtig drift

Filteranlæg med varmegenvinding for svejserøg fra manuelle svejsepladser


Global Castings, Stade GmbH
Kunde: Global Castings, Stade GmbH
Virksomhedstype: Støbning og forarbejdning af metalemner
Anlægsbeskrivelse: Slibestøvsudsugning med varmegenvinding
Samlet kapacitet: 40.000 m3/h

Problem:
Ved slibeprocessen af metalemner fremkommer fint slibestøv i bygningen, som er sundheds- og miljøskadeligt.
Løsning:
Udsugningspaneler med spaltesug reducerer forekomsten af slibestøvspartikler betydeligt og fungerer ydermere som gnistfang til slibeprocessen. Panelerne er opbygget så aflejringer ikke afsættes i disse. For filtrering af slibestøvet er trykluft rensende filtre installeret for minimale vedligehold- og driftsomkostninger.
 
Filter for filtrering af slibestøvpartikler med ventilationsaggregat for varmegenvinding
Ventilationsaggregat til varmegenvinding fra slibestøvsudsugningen
Specialfremstillede udsugningspaneler for slibestøvpartikler


PRODAN A/S, Randers
Kunde: PRODAN A/S, Randers
Virksomhedstype: Fremstilling og bearbejdning af metalemner
Anlægsbeskrivelse: Udsugning af olietåger, svejserøg, plasmaskærerøg, slibestøv, udstødningsgasser samt rumventilation og varmegenvinding
Samlet kapacitet: 180.000 m3/h

Opgave:
I forbindelse med etablering af nyt domicil til Prodan A/S i Randers har Technor leveret et komplet procesventilationsanlæg.
Fokusområdet var at skabe et optimalt arbejdsmiljø, hvor trivsel er i højsæde og miljøet belastes mindst muligt samtidig med at energiforbruget er optimalt.
Løsning:
Svejserøgsudsugning
Anlægget er dimensioneret ud fra 6 svejserobotter med emfang og 16 manuelle svejsearme
Udsugning fra termisk skæring
Udsugning af røg fra plasmaskæringsproces
Slibestøvudsugning fra manuelle slibemaskiner
Monteret med fleksible sugearme for at opnå udsugning direkte fra partikel forureningskilden
Udsugning fra bearbejdningsmaskiner
Udsugning af slibestøv fra slibe- og pudsemaskiner. Støvpartiklerne filtreres gennem trykluftrensede filtre.
Udsugning af udstødningsgasser
Udsugning af udstødningsgasser fra lastbil ved af- og pålæsning i hal
Olietågeudsugning
Olietågeudsugningen sker via 59 Bearbejdningsmaskiner og filtreres gennem olietågefiltre
Rumventilation
Rumventilation er etableret for at arbejdsmiljøet altid er optimalt gennem frisk luft i produktionsbygninger. Støvpartikler o. lign. som forefindes i luften i bygningerne vil tillige blive reduceret betydeligt herved
Varmegenvinding
Ventilationsaggregaterne til varmegenvindingen har en virkningsgrad på 85 %. I aggregaterne er der monteret varmeflade hvilket supplerer til opvarmningen i kolde perioder
 


Global Castings, Stade GmbH
Kunde: Global Castings, Stade GmbH
Virksomhedstype: Støbning og forarbejdning af metalemner
Anlægsbeskrivelse: Olietågeudsugning med varmegenvinding
Samlet kapacitet: 60.000 m3/h

Problem:
Grundet lovgivningen om luftskifte i produktionsbygninger skal disse ventileres. Fra bearbejdningsmaskinernes køleproces opstår der olietåge aerosoler i produktionen.
Løsning:
Udsugningen af olietåge sker direkte i produktionshallen, hvor bearbejdningsmaskinerne er opstillet gennem olieudskillere. Dette sikrer et godt arbejdsmiljø for personalet og reducerer belastningen på det interne miljø så maskiner o. lign. har optimale arbejdsbetingelser.
 
Olieudskillere for filtrering af aerosoler
Udsugning af olietåge
Ventilationsaggregat til varmegenvinding fra procesudsugningen


KONTAKTOPLYSNINGER

Hovedkontor:
Sjællandsvej 22
DK 9500 Hobro
Tlf: +45 96 68 22 00
Fax: +45 96 68 22 01
technor@technor.dk

CVR: DK 19 96 25 71
KONTAKT SVERIGE

Jon Stenberg AB
Tlf. 0471-25100
robert.stenberg@jonstenberg.se

KONTAKT NORGE

CS Electric ApS
Brian Staub
bst@cselectric.dk
tlf. +45 40918521

FIND OS

Hobro:

RING MIG OP


Admin