Biovent

BIOVENTILATION

Der er i vor tid større og større fokus på, at nedbringe emissionsudledningen fra forskellige processer, som udleder miljøskadelige partikler og gasser. For at opretholde et bæredygtigt samfund skal disse nedbringes på en optimal måde set ud fra et miljømæssigt perspektiv. 

BioVent leverer individuelt tilpassede luftrensningssystemer, hvor det bestræbes, at løsningerne er bæredygtige nu og i fremtiden. Luftrensningssystemernes formål er hovedsageligt at reducere lugtgener fra potentielle lugtkilder, men ligeledes reducere belastningen fra andre emissionskilder, såsom forskellige gasser og støv. Luftrensningssystemerne tilpasses det konkrete projekt med fokus på økonomi, emissionsudledning, miljø samt drifts/vedligeholdelsesomkostninger.

BioVent er leverandør af luftrensningssystemer indenfor:
 • Biogas
 • Landbrug
 • Industri
Luftrensningssystemerne kan indeholde følgende rensningsløsning(er):
 • Biologisk scrubber
 • Biologisk filter
 • Kemisk scrubber
 • Plasmateknologi
Udvælgelsen af hvilken rensningsløsning(er) som skal indgå i et projekt, afhænger af flere faktorer. Anlæggene designes og dimensioneres specifikt til hvert projekt. Luftrensningsløsningen kan udgøre én af ovenstående anlæg eller sammensat af flere.

Luftrensningssystemerne kan bl.a. reducere følgende:
 • Lugt
 • Ammoniak
 • Støv
BioVent er levereringsdygtige af turnkey systemer indeholdende:
 • Dimensionering og projektering
 • Luftrensningsanlæg
 • Ventilator
 • Rørsystem
 • Styring
 • Skorsten
 • Montage
 • Service
Bio illu - Bioventilation
Case Stories

referencer

service og tilbehør

Bio illu Bio ventilation
KONTAKTOPLYSNINGER

Hovedkontor:
Sjællandsvej 22
DK 9500 Hobro
Tlf: +45 96 68 22 00
Fax: +45 96 68 22 01
technor@technor.dk

CVR: DK 19 96 25 71
KONTAKT SVERIGE

Jon Stenberg AB
Tlf. 0471-25100
robert.stenberg@jonstenberg.se

KONTAKT NORGE

CS Electric ApS
Brian Staub
bst@cselectric.dk
tlf. +45 40918521

FIND OS

Hobro:

RING MIG OP


Admin