TRÆINDUSTRIEN

Procesventilation er en væsentlig del af et godt arbejdsmiljø i træindustrien. Technor leverer løsninger der redu-cerer miljøbelastninger og beskytter mennesker mod sundhedsskadelige påvirkninger fra:

Technor leverer til ovenstående processer Varmegenvindingsløsninger med op til 85 % virkningsgrad
For at opnå ensartet høj kvalitet er det vigtigt at fjerne spånerne fra processen. Til spånbehandling kan Technor levere følgende løsninger: