Eik Trapp A/S, Norge
Kunde: Eik Trapp A/S, Norge
Virksomhedstype: Fremstilling af trapper
Anlægsbeskrivelse: Udsugning af spåner fra fræsning, boring, slibning og pudsning
Samlet kapacitet: 60.000 m3/h

Opgave:
I forbindelse med flytning af hele produktionen til en ny hal, var det nødvendigt med et nyt spånsugningsanlæg. For at opretholde et godt internt arbejdsmiljø samt en optimal kvalitet på de producerede produkter skal støv og spåner fjernes og frisk luft skal erstatte den forurenede luft. Den forurenede luft med spåner og støv skal filtreres og opsamles i henhold til lovgivningen så et det eksterne miljø sikres.
Løsning:
Komplet spånsugningsanlæg bestående af et undertryksfilter med enkelt frekvensstyret ventilator og automatiske skydespjæld ved hver maskintilslutning for energirigtig drift, så luftmængden tilpasses det aktuelle behov i produktionen. Spånfilteret er forsynet med differensstyret trykluftrensning, som sikrer optimal rensning af filterposerne for reducerede drifts- og vedligeholdelsesomkostninger.
Derudover omfatter leverancen kædetransportør og silo for restprodukt opsamling. Spånerne føres fra filter til silo via redler-system, hvorfra der via udmader og snegl i siloen fødes materialer videre til fyringsanlægget, som opvarmer produktionsfaciliteterne.
 

ATEX-sikret undertryks-filteranlæg med frekvensstyret ventilator og ATEX-sikret redler-system og spånsilo

Rørsystem med sommer/vinterspjæld

Komplet rørsystem med automatiske spjæld til hver maskine for energirigtig drift


PFP A/S
Kunde: PFP A/S
Virksomhedstype: Bordpladeproduktion i træ
Anlægsbeskrivelse: Etablering af nyt spånfilter
Samlet kapacitet: 50.000 m3/h

Opgave:
Nedslidt spånudsugningsanlæg med høje drifts- og vedligeholdelsesomkostninger.
Løsning:
Levering og montering af nyt og optimereret spånudsugning. Spånfilteret er et superjet-undertryksfilter med automatisk differensstyret trykluftrensning for optimal drift samt rensning af filterposerne. De eksisterende ventilatorer er udskiftet med én højeffektiv ventilator som sikrer optimal udsugning fra maskinerne. Ventilatoren er frekvensreguleret og maskinerne udstyret med automatspjæld, således luftmængden kontinuerligt tilpasses det aktuelle behov, som sikrer energirigtig drift. Anlægget er opbygget således gældende ATEX-krav overholdes, så personale og komponenter sikres bedst muligt mod en eksplosion.
 

Nyt ATEX-sikret spånfilter med frekvensstyret ventilator

Eksisterende spånfilter


Tradium Randers
Kunde: Tradium Randers
Virksomhedstype: Teknisk skole (tømrerafdeling)
Anlægsbeskrivelse: Etablering af nyt spånfilter
Samlet kapacitet: 35.000 m3/h

Opgave:
Ved nybyg af tømrerafdeling var det nødvendigt at skabe et godt studiemiljø som sikrer en sund og god trivsel for alle tømrerne.
Løsning:
Der er installeret et komplet anlæg med spånfilter. Spånfilteret er et superjet-undertryksfilter med automatisk differensstyret trykluftrensning for optimal drift samt rensning af filterposerne. Der er installeret én højeffektiv ventilator som sikrer optimal udsugning fra maskinerne. Ventilatoren er frekvensreguleret og maskinerne udstyret med automatspjæld, således luftmængden kontinuerligt tilpasses det aktuelle behov, som sikrer energirigtig drift. Anlægget er opbygget således gældende ATEX-krav overholdes, så personale og komponenter sikres bedst muligt mod en eksplosion. Der er i toppen af filteret monteret eksplosionsplader og på rørsystemet tilbageslagsklappe mm.
Filteret er installeret som en del af bygningen og rørføringen tilpasset det buede snedkerværksted. Dette for at bibeholde det arkitektoniske præg.
 

 

 

 


Svedbergs AB, Dalstorp, Sverige
Kunde: Svedbergs AB, Dalstorp, Sverige
Virksomhedstype: Badeværelsesinventar i træfremstilling
Anlægsbeskrivelse: Udsugning af spåner fra træbearbejdningsmaskiner
Samlet kapacitet: 85.000 m3/h

Problem:
Høje drifts- og vedligeholdelses omkostninger på spånsugningsanlægget. Flere decentrale og centrale anlæg til spånsug, hvor der på flere af disse ikke var benyttet returluftsystem.
Løsning:
Udsugning fra forskellige bearbejdningsprocesser via undertryksfilter, hvor lave drifts- og vedligeholdelsesomkostninger var i højsæde. En container opbevarer træspåner, hvor disse fragtes via ringledning fra filtret vha. luft. Automatspjæld, kombineret med frekvensstyret udsugningsventilator sørger for energirigtig drift. Returluft til produktionsbygninger direkte fra filter.
Resultat:
Løsningen bevirkede store besparelser i driftsomkostningerne, samt kraftig reducering af vedligeholdelsesomkostningerne.
 

Efter: Komplet spånsugningsanlæg

Før: Flere centrale spånsugningsanlæg

Før: Flere decentrale udsugningspunkter


Møbelproducent
Kunde: Møbelproducent
Virksomhedstype: Møbelproducent af træfremstilling
Anlægsbeskrivelse: Udsugning af spåner fra fræsning, boring, slibning og pudsning
Samlet kapacitet: 50.000 m3/h

Problem:
I forbindelse med flytning af produktion har Technor leveret et komplet spånsugningsanlæg med varmegenvinding.
Fokusområdet var at skabe et optimalt arbejdsmiljø, hvor trivsel er i højsæde og miljøet belastes mindst muligt mens energiforbruget er optimalt og vedligeholdelsesomkostningerne minimale.
Løsning:
Udsugning fra forskellige bearbejdningsprocesser via undertryksfilter, hvor lave drifts- og vedligeholdelsesomkostninger var i højsæde.
Kædetransportører føre spånerne fra filter til silo og fra silo til fyringsanlæg. Anlægget er leveret som en totalleverance, herunder spånsug, fyringsanlæg, el, VVS og styringer. Automatspjæld, kombineret med frekvensstyret udsugningsventilator sørger for energirigtig drift.
Varmegenvindingen sker gennem ventilationsanlæg og dels som returluft til maskiner.
 

 

 


KONTAKTOPLYSNINGER

Hovedkontor:
Sjællandsvej 22
DK 9500 Hobro
Tlf: +45 96 68 22 00
Fax: +45 96 68 22 01
technor@technor.dk

CVR: DK 19 96 25 71
KONTAKT SVERIGE

Jon Stenberg AB
Tlf. 0471-25100
robert.stenberg@jonstenberg.se

KONTAKT NORGE

CS Electric ApS
Brian Staub
bst@cselectric.dk
tlf. +45 40918521

FIND OS

Hobro:

RING MIG OP


Admin