Skanem A/S
Kunde: Skanem A/S
Virksomhedstype: Trykkeri
Anlægsbeskrivelse: Kombineret proces- og rumventilationsanlæg med køleunit
Samlet kapacitet: 15.000 m³/h

Opgave:
Intern varmeafgivelse samt uønskede gasser fra produktionsmakiner.
Løsning:
Ventilationsanlægget sørger for ventilering af produktionshal samt udsugning af procesluft fra trykkerimaskiner. Der er monteret vandkøleanlæg på 100 kW for levering af kølevand til ventilationsaggregat, som sikrer en behagelig temperatur i produktionshallen for et optimalt arbejdsmiljø.
Ventilationsprincippet er fortrængningsventilation med fortrængningsarmaturer som sikrer et godt luftflow i produktionshallen.
Styringen af ventilationen sker både via tryk grundet procesudsugningen fra maskinerne samt temperaturen i produktionshallen. Luftmængden og derved effektforbruget tilpasses altid det aktuelle behov for energirigtig drift.
 

Ventilationsaggregat med varmegenvinding

Køleanlæg for levering af kølevand til ventilationsaggregat

 


Mellerud Plast AB, Sverige
Kunde: Mellerud Plast AB, Sverige
Virksomhedstype: Fremstilling af plastprodukter
Anlægsbeskrivelse: Udsugning af plaststøv med varmegenvinding
Samlet kapacitet: 75.000 m3/h

Opgave:
Anlæg af ældre dato med flere decentrale sugestationer opstillet ved hver maskine, hvilket bevirker høje drifts- og vedligeholdelsesomkostninger.
Løsning:
Udsugning fra forskellige decentrale sugeenheder fra flere bearbejdningsprocesser samles i ét enkelt undertryksfilter, hvor reducering af drifts- og vedligeholdelsesomkostninger var i højsæde. Filteret er forsynet med et minimum af bevægelige dele for optimering af vedligehold. Undertryksfilterdesignet bevirker at der spares energi ved at ventilatoren altid drifter i ren luft uden støv og spåner som tillige minimerer slitagen på ventilatoren. Det automatiske trykluftrensningssystem i filteret bevirker effektiv rensning af filterposerne som reducerer energiforbruget. Automatspjæld kombineret med frekvensstyret udsugningsventilator sørger for energirigtig drift, da luftmængden altid tilpasses det aktuelle behov.
Ventilationsaggregatet sørger for at der i koldere perioder varmegenvindes på den udsugede luft, således varmen genvindes og indblæses i produktionsbygningen. Ved sommerdrift sørger en bypass for at der ledes frisk luft direkte fra det fri til produktionsbygningen. 
 

Filteranlæg automatisk trykluftrensning

Ventilationsaggregat med varmegenvinding

Komplet rørsystem på taget


Ejnar Christiansen Sølsted A/S
Kunde: Ejnar Christiansen Sølsted A/S
Virksomhedstype: Fremstilling af plastvinduer og plastdøre
Anlægsbeskrivelse: Udsugning af restplast fra produktion
Samlet kapacitet: 5.000 m3/h

Opgave:
Utilstrækkelig udsugning fra bearbejdningsmaskiner.
Løsning:
Udsugning fra forskellige decentrale sugeenheder fra flere bearbejdningsprocesser samt støvsugning. Grovudskilningen af restproduktet sker først i en cyklon og derefter undertryksfilter for støvfiltrering, hvor optimering for reducering af drifts- og vedligeholdelsesomkostninger var i højsæde. Filteret er forsynet med et minimum af bevægelige dele for optimering af vedligehold. Undertryksfilterdesignet bevirker at der spares energi ved at ventilatoren altid drifter i ren luft uden støv og spåner som tillige minimerer slitagen på ventilatoren. Det automatiske trykluftrensningssystem i filteret bevirker effektiv rensning af filterposerne som reducerer energiforbruget. Automatspjæld kombineret med frekvensstyret udsugningsventilator sørger for energirigtig drift, da luftmængden altid tilpasses det aktuelle behov.
Anlægget bygget op med et timerstyret rensespjæld, der sikrer at op-blokning af materiale i hovedrøret ikke forekommer.
 

Til venstre ses det nye filteranlæg med frekvensstyret ventilator og til højre det eksisterende filteranlæg


KONTAKTOPLYSNINGER

Hovedkontor:
Sjællandsvej 22
DK 9500 Hobro
Tlf: +45 96 68 22 00
Fax: +45 96 68 22 01
technor@technor.dk

CVR: DK 19 96 25 71
KONTAKT SVERIGE

Jon Stenberg AB
Tlf. 0471-25100
robert.stenberg@jonstenberg.se

KONTAKT NORGE

CS Electric ApS
Brian Staub
bst@cselectric.dk
tlf. +45 40918521

FIND OS

Hobro:

RING MIG OP


Admin