Svedbergs AB, Dalstorp, Sverige
Kunde: Svedbergs AB, Dalstorp, Sverige
Virksomhedstype: Badeværelsesinventar i træfremstilling
Anlægsbeskrivelse: Udsugning af spåner fra træbearbejdningsmaskiner
Samlet kapacitet: 85.000 m3/h

Problem:
Høje drifts- og vedligeholdelses omkostninger på spånsugningsanlægget. Flere decentrale og centrale anlæg til spånsug, hvor der på flere af disse ikke var benyttet returluftsystem.
Løsning:
Udsugning fra forskellige bearbejdningsprocesser via undertryksfilter, hvor lave drifts- og vedligeholdelsesomkostninger var i højsæde. En container opbevarer træspåner, hvor disse fragtes via ringledning fra filtret vha. luft. Automatspjæld, kombineret med frekvensstyret udsugningsventilator sørger for energirigtig drift. Returluft til produktionsbygninger direkte fra filter.
Resultat:
Løsningen bevirkede store besparelser i driftsomkostningerne, samt kraftig reducering af vedligeholdelsesomkostningerne.
 

Efter: Komplet spånsugningsanlæg

Før: Flere centrale spånsugningsanlæg

Før: Flere decentrale udsugningspunkter


Møbelproducent
Kunde: Møbelproducent
Virksomhedstype: Møbelproducent af træfremstilling
Anlægsbeskrivelse: Udsugning af spåner fra fræsning, boring, slibning og pudsning
Samlet kapacitet: 50.000 m3/h

Problem:
I forbindelse med flytning af produktion har Technor leveret et komplet spånsugningsanlæg med varmegenvinding.
Fokusområdet var at skabe et optimalt arbejdsmiljø, hvor trivsel er i højsæde og miljøet belastes mindst muligt mens energiforbruget er optimalt og vedligeholdelsesomkostningerne minimale.
Løsning:
Udsugning fra forskellige bearbejdningsprocesser via undertryksfilter, hvor lave drifts- og vedligeholdelsesomkostninger var i højsæde.
Kædetransportører føre spånerne fra filter til silo og fra silo til fyringsanlæg. Anlægget er leveret som en totalleverance, herunder spånsug, fyringsanlæg, el, VVS og styringer. Automatspjæld, kombineret med frekvensstyret udsugningsventilator sørger for energirigtig drift.
Varmegenvindingen sker gennem ventilationsanlæg og dels som returluft til maskiner.
 

 

 


KONTAKTOPLYSNINGER

Hovedkontor:
Sjællandsvej 22
DK 9500 Hobro
Tlf: +45 96 68 22 00
Fax: +45 96 68 22 01
technor@technor.dk

Afdeling Sjælland:
Metalvej 9
DK 4180 Sorø
Tlf: +45 20 97 34 20

CVR: DK 19 96 25 71
KONTAKT SVERIGE

Nord:
LA Verktyg & Maskin AB
Lars Sandström
Mobil: 070-6998023 / 0910-778023
la.maskin@telia.com

Syd:
Jon Stenberg AB
Tlf. 0471-25100
robert.stenberg@jonstenberg.se
FIND OS

Hobro:

Sjælland:
MERE INFO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum volutpat lobortis ipsum, id venenatis eros maximus at. Curabitur interdum nisi velit, feugiat ultrices leo faucibus at.
Admin