Greenlab Skive Biogas
Kunde: Greenlab Skive Biogas
Virksomhedstype: Energiproduktion
Anlægsbeskrivelse: Lugtbekæmpelse ved ventilation af losse/læssehal samt lagerhal
Samlet kapacitet: ~100.000 m3/h

Opgave:
Biogasanlæg får stor fokus grundet de store økonomiske og miljømæssige perspektiver. De modtager dog modstand fra lokalbefolkningen grundet tidligere problemer med lugt. Opgaven består i at fjerne de uønskede gasser og partikler fra udsugningsluften og overholde de fastlagte emissionskrav. Der skal suges fra to bygninger, hvoraf den første bruges til opmagasinering af faste stoffer, som f.eks. dybstrøelse. Den sidste bygning bruges til omlæsning af våde materialer som f.eks. gylle.
Løsning:
I bygningerne varetages udsugningen med en blanding af punktudsug samt rumventilation. For at kunne minimere effektforbrug er ventilator frekvensstyret og alle områder er reguleret i forhold til behov og aktivitet i området. Styringen af dette er udført med en kombineret matrix og trykregulering for at opnå det bedste og mest stabile resultat.
Selve behandlingen af udsugningsluften klares efterfølgende af en 3 trins vådskrubber. Hvert af de 3 trin har hver deres funktion - det første trin fjerner støv og andre partikler fra luften. Det næste trin fjerner ammoniak og til sidst fjernes de resterende lugte fra luften.
Projektet er en turn-key løsning lige fra projektering til levering, installation og efterfølgende indkøring af det store anlæg – dette inkluderer også installation af en 66m stålskorsten med rustfast inderkerne.


 

Installation af multistep-scrubber med en kapacitet på 100.000 m3/h

Komplet rørføring i glasfiber

Installation af 66 meter skorsten med en diameter på Ø 1.650 mm


GrønGas, Vrå
Kunde: GrønGas, Vrå
Virksomhedstype: Biogasanlæg
Anlægsbeskrivelse: Multi Step vådscrubber
Samlet kapacitet: 40.000 m3/h

Problem:
Anlægget kan årligt behandle 300.000 tons biomasse og kan forsyne naturgasnettet med ca. 9 mio. m3 biometan som derved reducerer CO2-udslippet med ca. 25.000 tons/år. Ved produktion af biogas opstår der lugtgener både fra forarbejdningen og opbevaring af biomasse.
Løsning:
Ventilationssystemet på GrønGas er blevet forsynet med en Multi Step vådscrubber, der reducerer mængden af støv, lugt og ammoniak betydeligt.
Scrubberen behandler luften fra opbevaring af råvarer i råvarehal samt opvarmningstanke til forarbejdning af biomasse. Ved hjælp af luftscrubberen er lugtgenerne fra GrønGas reduceret således miljølovgivningen overholdes og biogasanlægget ikke er til gene for naboer.
 


KONTAKTOPLYSNINGER

Hovedkontor:
Sjællandsvej 22
DK 9500 Hobro
Tlf: +45 96 68 22 00
Fax: +45 96 68 22 01
technor@technor.dk

CVR: DK 19 96 25 71
KONTAKT SVERIGE

Jon Stenberg AB
Tlf. 0471-25100
robert.stenberg@jonstenberg.se

KONTAKT NORGE

CS Electric ApS
Brian Staub
bst@cselectric.dk
tlf. +45 40918521

FIND OS

Hobro:

RING MIG OP


Admin