GrønGas, Vrå
Kunde: GrønGas, Vrå
Virksomhedstype: Biogasanlæg
Anlægsbeskrivelse: Multi Step vådscrubber
Samlet kapacitet: 40.000 m3/h

Problem:
Anlægget kan årligt behandle 300.000 tons biomasse og kan forsyne naturgasnettet med ca. 9 mio. m3 biometan som derved reducerer CO2-udslippet med ca. 25.000 tons/år. Ved produktion af biogas opstår der lugtgener både fra forarbejdningen og opbevaring af biomasse.
Løsning:
Ventilationssystemet på GrønGas er blevet forsynet med en Multi Step vådscrubber, der reducerer mængden af støv, lugt og ammoniak betydeligt.
Scrubberen behandler luften fra opbevaring af råvarer i råvarehal samt opvarmningstanke til forarbejdning af biomasse. Ved hjælp af luftscrubberen er lugtgenerne fra GrønGas reduceret således miljølovgivningen overholdes og biogasanlægget ikke er til gene for naboer.
 


KONTAKTOPLYSNINGER

Hovedkontor:
Sjællandsvej 22
DK 9500 Hobro
Tlf: +45 96 68 22 00
Fax: +45 96 68 22 01
technor@technor.dk

Afdeling Sjælland:
Metalvej 9
DK 4180 Sorø
Tlf: +45 20 97 34 20

CVR: DK 19 96 25 71
KONTAKT SVERIGE

Nord:
LA Verktyg & Maskin AB
Lars Sandström
Mobil: 070-6998023 / 0910-778023
la.maskin@telia.com

Syd:
Jon Stenberg AB
Tlf. 0471-25100
robert.stenberg@jonstenberg.se
FIND OS

Hobro:

Sjælland:
MERE INFO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum volutpat lobortis ipsum, id venenatis eros maximus at. Curabitur interdum nisi velit, feugiat ultrices leo faucibus at.
Admin